Kuorilaatat

Kuorilaattaa käytetään rakennusten ylä-, väli- ja alapohjissa yksiaukkoisena, jatkuvana- ja ulokelaattana. Valmistamme kahta erilaista kuorilaattatyyppiä peruslaattaa ja urakuorilaattaa.

Peruslaatta on tasapaksu laatta ja se liittyy paikallavaluun betonin tartunnan ja työsaumaraudoituksen avulla.

Urakuorilaatan yläpintaan tehdään valmistuksen yhteydessä profilointia, joka lisää paikallavalun tartuntapintaa ja parantaa eri betonikerrosten yhteistoimintaa.

Kuorilaatan raudoituksena on pituussuuntaiset esijännitetyt punokset.

 

Kuorilaattatyypit:
Kuorilaatta KL 70 … 150 mm
Urakuorilaatta UL 90 … 150 mm
paloluokka REI 60, REI 90 ja REI 120.

Teknistä tietoa -osiosta on kuorilaattojen suunnittelu- ja asennusohje.